Hướng dẫn cách tính toán kích thước túi lọc bụi

Tính hình túi lọc bụi Việt Nam hiện nay như thế nào? Hiện tại trên thị trường ngành hút bụi túi tại Việt Nam có rất nhiều vấn đề về thiết kế hệ thống lọc bụi, tôi đã gặp nhiều trường hợp thiết kế không đúng. Việc xác định vận tốc lọc quá lớn so … Đọc tiếp Hướng dẫn cách tính toán kích thước túi lọc bụi