Hướng dẫn cách chọn đúng túi lọc bụi – Vải lọc bụi

Chọn túi lọc bụi như thế nào cho đúng? Hiện tại trên thị trường ngành hút bụi túi tại Việt Nam có rất nhiều vấn đề về thiết kế hệ thống lọc, tôi đã gặp nhiều trường hợp thiết kế không đúng. Việc xác định vận tốc lọc quá lớn so với tiêu chuẩn mà … Đọc tiếp Hướng dẫn cách chọn đúng túi lọc bụi – Vải lọc bụi